• Projektiranje

  Projektiranje

  Projektiranje cest, križišč, površin za pešce in kolesarje, prarkirišč, počivališč,...

  Preberi več...

 • Prometna varnost

  Prometna varnost

  Presoje prometne varnosti, identifikacija nevarnih mest, ocena ukrepov,...

  Preberi več...

 • Recenzije

  Recenzije

  Recenzije prometnih dokumentacij, ugotavljamo skladnost s predpisi in predlagamo izboljšave,...

  Preberi več...

 • Nadzor nad izvedbo

  Nadzor nad izvedbo

  Nadzor nad izvajanjem gradbenih del, preverjamo ali se gradnja izvaja po projektu...

  Preberi več...

Projektiranje

Projektiranje

Projektiranje cest in križišč, površin za pešce in kolesarje, parkirišč počivališč in avtobusnih postaj.

Preberi več...

Prometna varnost

Prometna varnost

Izvajamo aktivnosti iz področja prometne varnosti. Izvedemo presoje prometne varnosti, izvedemo analizo prometa ter predlagamo ukrepe.

Preberi več...

Recenzije

Recenzije

Recenzija projektne dokumentacije, organizacija in izvedba recenzijskih razprav,…..

Preberi več...

Nadzor nad izvedbo

Nadzor nad izvedbo

Izvajamo aktivnosti nad izvedbo gradbenih in ostalih del.

Preberi več...

O podjetju PROMVAR

PROMVAR je podjetje, ki kot osnovno dejavnost nudi inženirske storitve. Poudarek je na reševanju gradbeno prometne problematike. Podjetje bazira na znanjih in izkušnjah, ki so pridobljena s področja cestno prometne stroke, skozi več letna obdobja delovanja ter sodelovanja s podjetji in posamezniki, s katerimi nastopamo na trgu. Pri iskanju cestno prometnih rešitev se povezujemo s podjetji, ki pokrivajo sorodna specifična področja, ki dopolnjujejo prometno stroko in z njo tvorijo zaključeno celoto.

Prometno področje je precej dinamična veja širše gradbene dejavnosti. Prav novi in novi pristopi posledično omogočajo razvoj prometne stroke. Za spremembe in napredek so odločilna nova znanja, sledenje novostim doma in v tujini in posledično nabiranje novih izkušenj, ki so pri tem odločilne.

Podjetje skuša slediti trendom razvoja prometne stroke. Vse z namenom, da imajo rešitve s spremembami in dopolnitvami v cestno prometnem omrežju za posledico tekoče in varno odvijanje prometa, ter zmanjšanje števila prometnih nesreč in njih posledic . Predvsem pa je namen zagotavljati primerno okolje za odvijanje prometa v območjih, kjer se posamezne kategorije med seboj srečujejo in prepletajo oziroma so v medsebojnem prometnem sožitju.

Kontakt

PROMVAR, Marko Dražumerič s.p.
Valjavčeva ulica 9,
4000 Kranj

Tel.: 031 351 963
E-Mail: info@promvar.si

Kje smo