Projektiranje

Projektiranje je področje, ki predstavlja osnovo nastajanja cestno prometnih idej in rešitev na terenu, z izdelovanjem gradbeno projektne dokumentacije na različnih nivojih. Izdelava dokumentacije oziroma načrtov zajema oblikovanje idejnih rešitev in zasnov, projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekte za izvedbo in projekte izvedenih del. Vsi omenjeni nivoji izdelave dokumentacije so uporabljeni za oblikovanje cest oziroma posameznih cestnih odsekov, oblikovanje in dimenzioniranje križišč, servisnih površin, kot so parkirišča in počivališča ter samostojnih ali skupnih površin za prometno komunikacijo pešcev in kolesarjev. Pri tem ostale specifične stroke s posameznimi načrti (načrti razsvetljave, elaborati dimenzioniranja voziščne konstrukcije, varnostnimi načrti…….) sooblikujejo projekte in skupaj kot celota predstavljajo osnovo za izvedbo na terenu.

 

projektiranje

Kontakt

PROMVAR, Marko Dražumerič s.p.
Valjavčeva ulica 9,
4000 Kranj

Tel.: 031 351 963
E-Mail: info@promvar.si

Kje smo