Nadzor nad izvedbo

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim se preverja, ali se gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Nadzoruje se  kakovost izvedenih del, gradbeni proizvodi in materiali, inštalacije in tehnološke naprave, ki se vgrajujejo v objekt, in spoštovanje dogovorjenih rokov izgradnje nekega objekta.

Z dnem, ko se začne s pripravljalnimi deli na gradbišču je potrebno s strani investitorja zagotoviti gradbeni nadzor. Grad­beni nadzor se poveri nadzorniku (projektantu ali izvajalcu), ki ne izvaja gradnje na istem objektu …

Ob izvajanju nadzora nad gradnjo oziroma nad izvajanjem del po projektu, se opravlja tudi projektantski nadzor. Projektant preverja ali gradnja poteka v skladu s projektom in potrjuje morebitne spremembe projektnih rešitev oziroma spremembe nastale v času gradnje …

nadzor nad izvedbo

Kontakt

PROMVAR, Marko Dražumerič s.p.
Valjavčeva ulica 9,
4000 Kranj

Tel.: 031 351 963
E-Mail: info@promvar.si

Kje smo